Song Kamal Bantul

0 566

Song Kamal

Song merupakan penyebutan gua atau ceruk yang digunakan masyarakat untuk bersemedi. Song Kamal ini berada Dusun Ngelosari, Srimulyo, Piyungan, Bantul, DI Yogyakarta. Song menghadap ke Utara. Dinding bilik semedi dari tatanan batu putih. Batu Putih memiliki ukuran 30 x 50 x 5 cm. Pintu bilik menghadap ke arah timur. Ketebalan dinding bilik 30 cm. Tumbuhan di sekitar asem, kemuning dan bougenvile. Di atas song ada tanaman serat.

Source https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/ https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/song-kamal/
Comments
Loading...