Prasasti Palas Pasemah

0 2.398

Lokasi Ditemukan Prasasti Palas Pasemah

Prasasti Palas Pasemah yang ditemukan di tepi Sungai Pisang, anak Way Sekampung, Kabupaten Lampung Selatan, menyiratkan bahwa Lampung berada di bawah kekuasaan Sriwijaya.

Prasasti Palas Pasemah

Prasasti Palas Pasemah terbuat dari batu, bertuliskan huruf Pallawa dan berbahasa Melayu Kuno yang terdiri dari 13 baris berisi ancaman dan kutukan bagi yang melanggar perintah/kekuasaan Sriwijaya. Prasasti Palas Pasemah merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya abad VII-IX Masehi.

Menurut Boechari (1979), berdasarkan perbandingan bentuk huruf dengan prasasti-prasasti lainnya, Prasasti Palas Pasemah diduga berasal dari akhir abad ke-7 M. Prasasti tersebut berisi tentang penaklukan daerah Lampung dan kutukan-kutukan kepada yang berani memberontak kepada Sriwijaya. Prasasti yang isinya mirip dengan Prasasti Palas Pasemah ditemukan di Kota Kapur, Bangka (Sumadio, 1990: 58 – 59).

Taranskripsi Prasasti Palas Pasemah

 1. Siddha kita hamwn wari awai. Kandra kayet ni pai hu[mpa an]; 
 2. nahuma ulu lawan tandrun luah maka matai tandrun luah wi[nunu paiihumapa];
 3. anhankairu muah. Kayet nihumpa unai tunai. Unmeteng[bahkti ni ulun];
 4. haraki unai tunai. Kita sawanakta dewata maharddhika san nidhana mangra[ksa yang kedatuan];
 5. di sriwijaya. [kita tui tandrun luah wanakata dewata mula yang parsumpaha[n pawaris. kada];
 6. ci urang di dalangna bhumi ajnana kadatuanku ini parawis. Drohaka wanu [n. samawuddhi la];
 7. wan drohaka. Manujari drohaka. Niujari drohaka. tahu din drohaka [Tida ya marpadah];
 8. tida ya bhakti tatwa arjjawa di yaku dnan di yang nigalar kku sanyasa datua niwunuh ya su [mpah ni];
 9. Suruh tapik mulang parwwa [dnan da] tu sriwijaya talu muah ya dnan gotra santanana. Tathapi sa [wana];
 10. kna yang wuatna jahat maka lanit urang maka sakit maka gila mantraganda wisaprayoga upuh tua ta [mwal sa];
 11. ramwat kasihan wasikarana ityewarnadi janan muwah ya siddha pulang ka ya muwah yang dosana wu [a];
 12. tna jahat inan. Ini grang kadaci ya bhakti tatwa arjjwa di yaku dnan di yang nigalarkku sanyasa datua santi muah;
 13. wuattana dnan gotra santanana smarddha swastha niroga niru padrawa subhiksa muah yang wanuana parawis.
Source Prasasti Palas Pasemah Kerajaan Sriwijaya
Comments
Loading...