Masjid tua Karang Bayan

0 146

Masjid tua Karang Bayan

Masjid tua Karang Bayan terletak di tengah-tengah perkempungan, terbuat dari bahan batu kali dengan perekat tanah dan beratapkan daun ilalang. Masjid tua Karang Bayan ini dilengkapi dengan sebuah dapur yang secara struktur dan bahannya memiliki kesamaan dengan struktur dan bahan masjid tua ini. Dapur ini diperuntukan untuk keperluan pada saat peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW. Menurut penuturan dari ketua adat Desa Karang Bayan, bahwasannya masjid ini didirikan hampir bersamaan dengan keberadaan Desa Karang Bayan. Dimana penduduk Desa Karang Bayan adalah berasal dari daerah Bayan (Lombok Utara) dengan kepercayaan Islam Watu Telunya. Masjid tua Karang Bayan ini merupakan tempat untuk melakukan peribadatan masyarakat Karang Bayan yang menganut Islam Watu Telu sebelum adanya peralihan ke Agama Islam yang seperti saat ini, yang menurut ketua adat Karang Bayan diperkirakan terjadi mulai tahun 1965.

Source https://kebudayaan.kemdikbud.go.id https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbali/rumah-adat-langgar-tua-karang-bayan-lingsar/
Comments
Loading...