Masjid Agung Cianjur

0 366

Lokasi Masjid Agung

Masjid Agung terletak di Jl. Masjid Agung, Pamoyanan, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216.

Sejarah Masjid Agung

Masjid Agung Cianjur mimiti diwangung taun 1810 ku warga pangeusi Cianjur anu teu kungsi kacatet ngarana. Pangwangunan Masjid Agung Cianjur ditaratas ku Radén Bodédar binti Kangjeng Dalem Sabirudin, Bupati Cianjur nu kaopat kalawan nyangking gelar Radén Adipati Wiratanu Datar IV (Régent 1727-1761). Anjeunna ngawakafkeun taneuh di puseur dayeuh Cianjur pikeun ngadegkeun Masjid Agung Cianjur jeung alun-alun hareupeun masjid agung.

Mimitina mah ukuran Masjid Agung Cianjur téh leutik pisan, tuluy kira-kira taun 1820, mimiti diropéa jeung dilegaan, nu antukna ukuranana jadi 20×20 m² atawa 400 m². Éta pagawéan ngaropéa jeung ngalegaan Masjid Agung Cianjur téh dilakukeun ku panghulu gedé, Radén Muhammad Hoesin Bin Syékh Abdullah Rifai panghulu agung mimiti (I), R. Mojanagara binti Dalem Sabirudin. anjeunna nyaéta incu Dalem Sabirudin. Ana pon Syékh Abdullah Rifai, bapana Muhammad Hoessein teureuh Arab jeung Banten ti katurunan Bayu Suryaningratr.

Nepika kiwari, Masjid Agung Cianjur kungsi ngalaman 7 kali diropéa jeung dilegaan, anu awalna ngan 400 m² kiwari mah legana 2.500 m². Pangropéa total anu méakkeun waragad Rp 7,5 M kalawan bébas pajak Dimimitian tanggal 2 Agustus 1993 nepika tanggal 1 Januari 1998, nyaéta dina mangsa bupati Cianjur Drs. H. Eddi Soekardi. Dituluykeun dina mangsa Bupati Cianjur, Drs. H. Harkat Handiamihardja jeung Bupati Cianjur, Ir. H. Wasidi Swastomo, MSi.

Desain jeung stylasinamadukeun gaya jeung ciri has masjid témpo dulu kalawan gaya arsitéktur modérn anu bisa nampung kira-kira 4.000 urang jamaah. Masjid Agung Cianjur anu ngadeg dina taneuh wakaf R. Siti Bodédar téh, kiwari mangrupa masjid tingkat kabupatén pangpunjulna sa-Jjawa Kulon boh dina ngokolakeunana boh dina kaagrénganana. Ogé kacatet yén réa pajabat jeung mentri nu kungsi nyimpang jeung sholat di ieu masjid téh, di antarana anu kungsi jadi khatib sholat Jum’at saméméh bulan Ramadhan di Masjid Agung Cianjur téh nyaéta Menegpora (Menteri Negara Pemuda dan Olahraga) Adyaksa Dault.

Source Masjid Agung Cianjur Jawa Barat
Comments
Loading...