Kerajaan Selimbau Kalimantan Barat

0 485

Lokasi Kerajaan Selimbau

Kerajaan Selimbau terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kerajaan Selimbau

Kerajaan Selimbau merupakan kerajaan hindu tertua di Kalimantan Barat dan mempunyai susunan pemerintahan yang lengkap. Kerajaan Selimbau dahulu bernama Kerajaan Pelembang, didirikan oleh sri paduka maharaja Bindu Mahkota terletak sekitar 2 km dari kota selimbau.

Kerajaan Selimbau memulai perjanjian dengan Belanda pada tahun 1823 dengan wilayah jajahannya meliputi sebelah timur hulu kerajaan Silat hingga mencapai Hulu Kapuas. Selanjutnya kerajaan memperluas ekspansi ke arah utara berbatasan dengan Serawak, Malaysia Timur. Peperangan demi peperangan berlangsung hampir tiap tahun dalam mempertahankan kedaulatan wilayah kerajaan. Pada tahun 1886 wilayah taklukan Kerajaan Selimbau mencapai 20,33% luas Kalimantan Barat.

Kerajaan Selimbau diperintah secara berganti ganti turun temurun selama 25 generasi. Dimulai dari Raja-Raja beragama Hindu hingga sampai masa pemerintahan Raja Islam. Raja Hindu Pertama bernama Sri Paduka Maharaja Bindu Mahkotadisebutkan sebagai manusia Raksasa bersenjata palu gada wesi kuning dan keris permata biru. Dia mempunyai permaisuri bernama Ratu Sri Batara yang selanjutnya menurunkan hingga 25 generasi Raja-Raja Kerajaan Selimbau.

Source https://id.wikipedia.org/wiki/ https://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Selimbau
Comments
Loading...