Gua Sunyaragi Cirebon

0 909

Lokasi Gua Sunyaragi

Gua Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya yang berada di Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektare. Objek cagar budaya ini berada di sisi jalan by pass Brigjen Dharsono, Cirebon.

Gua Sunyaragi

Gua Sunyaragi adalah sebuah gua yang berlokasi di Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi, atau Taman Air Sunyaragi, atau sering disebut sebgaai Tamansari Sunyaragi. Nama “Sunyaragi” berasal dari kata “sunya” yang artinya adalah sepi dan “ragi” yang berarti raga, keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya.

Sejarah pembangunan Gua Sunyaragi

Sejarah berdirinya gua Sunyaragi memiliki dua buah versi, yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carub Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari yaitu berdasarkan buku Purwaka Caruban Nagari tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon tahun 1720. Sejarah berdirinya gua Sunyaragi versi Caruban Nagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata gua Sunyaragi. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, cicit Sunan Gunung Jati. Kompleks Sunyaragi lalu beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan.

Menurut Caruban Kandha dan beberapa catatan dari Keraton Kasepuhan, Tamansari dibangun karena Pesanggrahan Giri Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman raja-raja Cirebon, yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati (sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon) yang terjadi pada tahun 1529 M, dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai candrasengkala Benteng Tinataan Bata yang menunjuk angka tahun 1529 M.

Fungsi Setiap Bagian Gua Sunyaragi

Denah Gua Sunyaragi
Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak penguasa pada zamannya, secara garis besar Tamansari Sunyaragi adalah taman tempat para pembesar keraton dan prajurit keraton bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Bagian-bagiannya terdiri dari 12 antara lain (lihat denah):

 • Bangsal jinem sebagai tempat sultan memberi wejangan sekaligus melihat prajurit berlatih.
 • Gua pengawal sebagai tempat berkumpul par apengawal sultan.
 • Kompleks Mande Kemasan (sebagian hancur).
 • Gua pandekemasang sebagai tempat membuat senjata tajam.
 • Gua simanyang sebagai tempat pos penjagaan.
 • Gua langse sebagai tempat bersantai.
 • Gua peteng sebagai tempat nyepi untuk kekebalan tubuh.
 • Gua arga jumud sebagai tempat orang penting keraton.
 • Gua padang ati sebagai tempat bersemedi.
 • Gua kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar langgeng jabatan.
 • Gua lawa sebagai tempat khusus kelelawar.
 • Gua pawon sebagai dapur penyimpanan makanan.
Source Gua Sunyaragi Cirebon Jawa Barat
Comments
Loading...