Bekas Markas Pusat Tentara Pelajar

0 235

Bekas Markas Pusat Tentara Pelajar

Bangunan Markas Pusat Tentara Pelajar merupakan bangunan yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Pada masa kemerdekaan para pemuda berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tidak ketinggalan pula tentara pelajar mempunyai andil yang besar. Pelajar-pelajar di Yogyakarta mempunyai dua markas yaitu Markas Ikatan Pelajar Indonesia dan Markas Pusat Tentara Pelajar.

Markas Pusat Tentara Pelajar mempunyai sejarah dalam proses tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara lain berfungsi sebagai: 1) Tempat rapat bagi tentara pelajar; 2) Tempat berkumpulnya para pemimpin pelajar pejuang dari tingkat pusat dan tempat komunikasi tentara pelajar dari seluruh Jawa. Bangunan ini telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0777/M/1987. Bangunan bekas markas pusat Tentara Pelajar berada di Jalan Pakuningratan No. 38 Yogyakarta.

Source https://kebudayaan.kemdikbud.go.id https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/bekas-markas-pusat-tentara-pelajar/
Comments
Loading...