Masjid Tua Awaludin-Gantaran

Masjid Tua Awaludin-Gantaran

'); }());

Masjid ini dibangun sekitar tahun 1984 M masa pemerintahan Raya Ganatarang-panggali Sultan Patta aja. Dibangun diatas sumru yang situtup dengan dulang emas, dan dua benteng. Di mimbar masjid terdapat pedang yang telah ada sejak tahun 1736 M, dan kitab Shiratul Mustaqim atau Shanih Bukhari yang ditulis pada sekitar abad XV setebal 588 halaman dengan tulisan arab melayu. Lokasi masjid berada di kampung Gantarang Lalang batu, Kecamatan Bontomamai, Kabupaten Selanyar.

Masjid Tua Awaludin-Gantaran
Comments (0)
Add Comment